akceptirati


akceptirati
accept
* * *
• accept

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • akceptirati — akceptírati (što) dv. <prez. akcèptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA usvojiti/usvajati, prihvatiti/prihvaćati (neku činjenicu, nečije mišljenje i sl.); akcipirati ETIMOLOGIJA lat. acceptare: primati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptírati — am dov. in nedov. (ȋ) knjiž. s soglašanjem sprejeti: ne moremo akceptirati predlaganega plačilnega roka; poslušalci so referat v glavnem akceptirali ♦ fin. akceptirati menico sprejeti in podpisati jo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • akcipirati — akcipírati (što) dv. <prez. akcìpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA rij., v. akceptirati ETIMOLOGIJA lat. accipere: primiti, osjetiti …   Hrvatski jezični portal

 • akcepis — àkcepis m DEFINICIJA potvrda primitka ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akcepcija — akcèpcija ž DEFINICIJA 1. stanje onoga što je akceptirano 2. čin akceptiranja ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptabilan — ȁkceptabīlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se može prihvatiti; prihvatljiv ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptant — akcèptant m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji prihvaća mjenicu, tj. koji svojim potpisom jamči da će je isplatiti ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akcept — àkcept m <G mn pātā> DEFINICIJA 1. suglasnost o sklapanju ugovora ili nagodba 2. potpis na mjenici kojim se jamči uplata svote u određeno vrijeme 3. prihvaćanje mjenica ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptacijski — akceptácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na akcepciju ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptni — àkceptnī prid. DEFINICIJA bank. koji se odnosi na akcept SINTAGMA akceptni nalog instrument platnog prometa; upotrebljava se za prijenos sredstava s računa dužnika na račun vjerovnika ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

 • akceptor — àkceptor m DEFINICIJA 1. onaj koji prima, odobrava; primalac, odobravalac 2. fiz. a. atom, atomska grupa ili ion koji, primajući par elektrona od drugog atoma, atomske grupe ili iona (donora) stvara s ovim kovalentnu ili koordinacijsku vezu b.… …   Hrvatski jezični portal